PLOUKONICE

Novinky – mládež

V sobotu 27. 6, jsme vyrazili v počtu 25 lidiček na na sjezd Jizery z Malé Skály do Ploukonic.

Nejprve nás čekala cesta vlakem, na Malé Skále jsme přebrali čtyři rafty a po desáté hodině jsme vyjeli směr Ploukonice.

První zastávku jsme si udělali v Dolánkách, kde jsme se občerstvili a mohli vyrazit dále. Počasí vyšlo parádně a někteří jedinci se po cestě i koupali i když byla Jizera trochu špinavější po deštích, ale zase to alespoň teklo. Sluníčko pálilo velmi vydatně, takže odpoledne byli někteří i pěkně červení.

Další zastávka proběhla v Přepeřích u autobusu, doplnili jsme energii a vyrazili na poslední část trasy. V Ploukonicích jsme byli kolem čtvrté, ale museli jsme počkat na raft s dorostenci, kterým už došli síly, neboť se na horním toku Jizery se předváděli a předháněli před projíždějícími děvčaty.

Soutěže zatím žádné nejsou, tak jsme uspořádali cyklo výlet. Navštívili jsem vodojem v Ohrazenicích, kde nám byla umožněna prohlídka a byli jsme seznámeni, jak se vznikem, postupnými pracemi tak i s technickými údaji. Dále naše cesta vedla do Dolánek a přes Turnov do Přepeř k autobusu, kde děti dostaly limonádu. Po krátkém občerstvení jsme se vydali do Ploukonic.  Počasí nám velmi přálo, ujeli jsme 22km a doufáme že se to dětem líbilo stejně jako nám.  Velmi děkujeme za možnost prohlídky vodojemu a i zodpovězení otázek panu Šimůnkovi z VHS Turnov.