PLOUKONICE

Soutěže zatím žádné nejsou, tak jsme uspořádali cyklo výlet. Navštívili jsem vodojem v Ohrazenicích, kde nám byla umožněna prohlídka a byli jsme seznámeni, jak se vznikem, postupnými pracemi tak i s technickými údaji. Dále naše cesta vedla do Dolánek a přes Turnov do Přepeř k autobusu, kde děti dostaly limonádu. Po krátkém občerstvení jsme se vydali do Ploukonic.  Počasí nám velmi přálo, ujeli jsme 22km a doufáme že se to dětem líbilo stejně jako nám.  Velmi děkujeme za možnost prohlídky vodojemu a i zodpovězení otázek panu Šimůnkovi z VHS Turnov.