PLOUKONICE

SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ploukonice získal pro rok 2023  na základě smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 získal finanční podporu ve výši 10 000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Činnost mládeže SDH“

Získané finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč, byly použity na nákup terčů pro požární sport, ke kterému vedeme dlouhodobě děti a mládež při SDH Ploukonice.

 

Radek Vytina – starosta SDH Ploukonice